1. Главная
  2. Новости
  3. Обновление "M.E.Doc" 11.02.004

Обновление "M.E.Doc" 11.02.004

26 февраля 2020
652
Доступно обновление программы "M.E.Doc" 11.02.004
Скачать обновление

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.004


 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).
2. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2020 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме: − Довідник № 96/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; − Довідник № 96/2 інших податкових пільг.
3. Оновлено ставки акцизного збору в довіднику кодів товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД, що підключений до графи 2 форми J0295107 Дод.1 Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених п.п. 213.1.9, 213.1.12 п. 213.1 ПКУ).
4. ДПСУ оновлено перелік кодів ризикових товарів згідно УКТ ЗЕД для моніторингу ПН/РК (СМКОР). Згідно із оновленням внесено зміни у Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР), який використовується при контролі ПН/РК на наявність кодів УКТ ЗЕД, що підпадають під критерії оцінки ризиків СМКОР.
5. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування.
6. Оновлено довідник Країни.

ФОРМИ
| Спрятать
Державна податкова служба
Нові форми:
1. Додано нові форми; подання - за потреби:
J1304602 Заява щодо ліцензії на право зберігання пального
F1304602 Заява щодо ліцензії на право зберігання пального
Форми доступні у розділі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне).
2. Додано нові форми:
J1404602 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального
F1404602 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального
Отримані форми доступні у розділі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне). Форми надходять у відповідь на Заяву щодо ліцензії на право зберігання пального (J1304602, F1304602).
Зміни:
1. Оновлено контролі у формах:
J1201010 Податкова накладна
F1201010 Податкова накладна
2. Оновлено файл xsd. Збільшено кількість рядків до 99999 у табличній частині форм:
J0103803 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи
J0138103 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Державна казначейська служба
Зміни:
Додано необов’язковий контроль відповідності періоду подачі документа та періоду, у якому створюється (копіюється) документ:
F2MVAL23 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MD23 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MM23 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1MD23 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1MM23 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2MD23 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2MM23 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3MD23 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43MD123 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
F4_3MM23 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43MM123 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
F4_4MD23 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7MDZ23 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDS23 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MD1Z23 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1S23 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MMZ23 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMS23 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MM1Z23 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1S23 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Нові форми:
На виконання наказу Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (із змінами) у пакеті PROZVI01 додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019 р.; подання - I - IV квартали, Рік:
SS100152 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
SS100252 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
SS100452 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104053 Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
Зміни:
У IV кварталі в ярлику PROZVI01 та формі S3000309 у контроль на обов’язкову наявність форм у пакеті додано форми:
SD300101 Додаток 1
SD300201 Додаток 2
SD300301 Додаток 3
SD300401 Додаток 4

Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу
Зміни:
Реалізовано нове поле Пояснювальна записка з можливістю додавання файлів формату: doc, docx, xls, xlsx, pdf. Поле обов’язкове для заповнення:
EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики та захисту довкілля України

Міністерство культури України
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Зміни:
Додано необов’язковий контроль відповідності періоду подачі документа та періоду, у якому створюється (копіюється) документ:
K7MDZ23 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7MDS23 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7MD1Z23 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7MD1S23 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Міністерство оборони України Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств
Зміни:
1. Реалізовано автоматичний розрахунок та контролі для граф 1, 2 рядка 3070 у формі:
MOU31115 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
2. У періоді «Рік 2019» переведено у необов'язкові контролі для рядків граф 2 - 3 таблиці 6:
MOU00309 Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
Для форми:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану
• доопрацьовано перенесення даних у IV кварталі із форми UOP00109 у таблицю 6 розділ 8
Джерела капітальних інвестицій;
• для графи 3 по рядках 8000 - 8025 реалізовано перевірку даних із графою 6 за аналогічний період минулого року даної форми (UOP00307 - для періоду рік 2019).

ДПС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)
Зміни:
Додано необов’язковий контроль відповідності періоду подачі документа та періоду, у якому створюється (копіюється) документ:
FS41MD23 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FS42MD23 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FS43MD23 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FS44MD23 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FS7MDZ23 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7MDS23 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7D1Z23 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)
1. Додані розрахунки для узагальнюючих компонентів в таблицях звітів.
2. Змінений формат звітів на більш зручний та зрозумілий для користувачів.
3. Додані довідки щодо заповнення для більшості звітів.

Первинні документи
Реєстр первинних документів
1. Реалізовано новий функціонал Створити - Документ довільного формату.
Функціонал призначений для створення, підписання ЕП та відправки контрагентам документа із вкладеннями різних форматів, з можливістю вказати номер та суму документа, а також, налаштувати маршрут відправки документа для багатостороннього обміну. Створення документа з вкладеннями доступне по команді головного меню Файл - Створити - Документ довільного формату, кнопці на панелі інструментів, а також, команді Створити - Документ довільного формату контекстного меню.
Функція надає можливості:
• створити документ та заповнити поля:
− Отримувач - контрагент-отримувач документа;
− Дата - дата документа (за замовчуванням встановлюється поточна дата);
− Номер - номер документа із вкладеннями;
− Сума - сума документа;
• завантажити вкладення у форматах txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, pdf, png, jpeg, jpg; завантаження здійснюється безпосередньо у вікні відкритого документа або на вкладках Вкладення та Наступні дії;
• переглянути вкладення на екрані, обравши потрібний файл у вікні відкритого документа або на вкладці Вкладення у Реєстрі первинних документів, якщо вкладення неможливо відобразити, виводиться відповідне повідомлення з кнопками Зберегти та Відкрити, по натисканню яких файл вкладення зберігається у обраному каталозі або відкривається у відповідному додатку;
• зберегти, відкрити, видалити додані файли за допомогою вкладки Вкладення;
• налаштувати маршрут документа - визначити кількість та порядок отримувачів;
• підписати документ із вкладеннями ЕП та відправити його згідно з визначеним маршрутом, документ надсилається отримувачам у визначеному порядку, відправка документа далі за маршрутом здійснюється автоматично у момент його погодження отримувачем;
• виконати імпорт та/або експорт документа із вкладеннями.
2. Реалізовано відображення коду філії-відправника на вкладці Отримано для отриманих первинних документів.
3. Для зручності користувачів команду Заблокувати документ додано у пункт головного меню Правка та у контекстне меню. Команда доступна для від'ємних Розрахунків коригування, які були відправлені контрагенту-покупцю для здійснення реєстрації, за умови встановлення у документі ознаки Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем). Також, виконати команду можливо на вкладці Наступні дії.
4. Доопрацьовано відображення значення колонки Сума без ПДВ таблиці розділу при виконанні автоматичної архівації Податкових накладних. Автоматична архівація налаштовується у розділі Адміністрування - Архівування документів, опція Архівування періодів.
5. Налаштовано автоматичне перенесення даних у Розділ А при створенні Податкових накладних за допомогою функції Створити на основі.

Шаблони первинних документів
1. Розширено налаштування атрибутів шаблонів для багатостороннього обміну первинними документами. Додано опцію Багатосторонній документ, що дозволяє налаштувати необхідну кількість отримувачів для документів, у яких початково встановлений лише один отримувач. Опція за замовчуванням вимкнена. Якщо опцію встановлено, стає доступним поле Кількість отримувачів, де можна зазначити від 1 до 5 учасників багатостороннього обміну. Опцію можливо встановити під час створення, копіювання або редагування шаблона, у вікнах Новий шаблон, Копіювання шаблона або Редагування шаблона.
2. Оптимізовано процес завантаження опублікованих шаблонів первинних документів із Глобального реєстру шаблонів.

Автоматична обробка документів
Доопрацьовано автоматичну відправку на реєстрацію других примірників Акцизних накладних форми «П» для документів, у яких продавець та отримувач мають однаковий код ЄДРПОУ (наприклад, головна установа та філія). Автоматична відправка других примірників виконується при встановленій опції Формувати та відправляти другі примірники АН, РКАН за наявності зареєстрованих перших примірників у розділі Відправка первинних документів автообробником контрагенту.

Реєстр документів довільних форматів
Відкориговано алгоритм збереження документів з однаковими найменуваннями, що знаходяться у різних каталогах реєстру.

Реєстр шаблонів звітів
Додано новий модуль Реєстр шаблонів звітів. Модуль призначений для зберігання шаблонів Fast Reports. За замовчуванням у модулі розміщено шаблон Звіту про обробку первинних документів, за допомогою якого можливо отримати інформацію про результати обробки первинних документів за вказаний період.

Облік ПДВ
Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
1. Відкориговано збереження параметрів фільтрації за кодом бланка, встановлених за допомогою фільтра на панелі інструментів у таблиці вкладки Відсутні у реєстрі.
2. Налаштовано збереження значення поля Код пільги на вкладці Видані при використанні СКБД Oracle.

Облік акцизного податку
Показники рівнемірів/витратомірів
Реалізовано механізм інтеграції з cистемами моніторингу рівнемірів/витратомірів, завантаження даних та створення звіту (J0210401, F0210401) «Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального» на їх основі. Переглянути отримані дані можливо у новому модулі Показники рівнемірів/витратомірів. Формування звіту на основі даних рівнемірів/витратомірів здійснюється у модулі Реєстр акцизних документів (пальне). Налаштування підключення до cистеми моніторингу виконується у розділі Адміністрування - Параметри системи - Налаштування рівнеміра. Повний функціонал доступний лише за наявності ліцензії «Облік акцизного податку з доступом до API».

Інтеграція
Відкориговано роботу COM-методів при використанні термінального режиму роботи програми.

Адміністрування
Управління ролями
Відкориговано відображення документів згідно з налаштуваннями ролі користувача для модуля Реєстр акцизних документів (пальне).

Журнал подій
Реалізовано окреме збереження інформації про відновлення даних підприємства з резервної копії залежно від типу резервної копії: одного або обраних підприємств (ZBK) та резервної копії всієї бази (ZBF).

Довідники
Картка підприємства - Засновники
Відкориговано збереження значення поля Внесок.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за січень 2020 р. - 100,2 %.
Звіти
Реалізовано автоматичне заповнення звіту S0301116 1-ПВ Звіт з праці (квартальна). Додано поле для відображення інформації про борг ФСС у звітах: − Розрахунковий лист (вигляд 1)
− Розрахунковий лист (вигляд 2) − Розрахунковий лист (вигляд 3) − Розрахунковий лист (вигляд 4) − Розрахунковий лист (вигляд 5) − Розрахунковий лист (вигляд 6)
+38 (057) 728-22-47
+38 (099) 666-54-75
+38 (067) 278-19-29
+38 (093) 811-80-53