Обновление ПО «M.E.Doc» 10.00.070

10.05.2012

Обновление ПО «M.E.Doc» 10.00.070

ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ ДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ !!!

Скачать обновление
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.070

ВИПРАВЛЕНО ПОМИЛКИ
Модуль «Єдиний внесок»
1.1. Виправлено помилки, що виникали при створенні скасовуючих таблиць E0501D01, E0502D01, E0503D01 до Додатку 5 (E0500D01).
1.2. Виправлено помилки, що виникали при створенні скасовуючих таблиць E0601D01, E0602D01 до Додатку 6 (E0600D01).
1.3. Виправлено помилку, що виникала при виконанні функції «Зашифрувати та зберегти» після експорту звіту.
У заявці на сертифікат виправлено помилку перевірки на наявність апострофу та тире при заповненні полів.


НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики:
Нові форми статистичної фінансової звітності банків:
S0104801 Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
S0104901 Звіт про сукупний дохід
S0100408 Звіт про фінансовий стан (Баланс)
S0100508 Звіт про прибутки і збитки
S0104305 Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
S0104405 Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
S0104505 Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Податкова інспекція:
PD010903 Довідка про доходи
Первинні документи:
PD011602 Акт приемки-передачи предоставления работ (услуг)
ЗАКРИТО ФОРМИ
Державна служба статистики:
S0100507 Дод 4. Звіт про фінансові результати
S0100407 Дод 2. Баланс
S0104304 Дод 8. Звіт про власний капітал
S0104504 Дод 7. Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод)
S0104404 Дод 6. Звіт про рух грошових коштів (прямий метод)

Все новости