Обновление ПО «M.E.Doc» 10.00.062

04.04.2012

Обновление ПО «M.E.Doc» 10.00.062

ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ ДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ !!!

Скачать обновление

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.062

НОВІ ФОРМИ
Державна служба статистики:
S0601309 1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S1101106 3-лг. Лісогосподарська діяльність (квартальна)

Податкова інспекція:
PP100111 Розрахунок податку на прибуток підприємства

J0109101 Спрощена податкова декларація
J0119101 Додаток до спрощеної податкової декларації

J0109201 Спрощена податкова декларація
J0119201 Додаток до спрощеної податкової декларації

J0603405 Подат.розрах.збору за спеціальне водокорист… для потреб гідроенергетики
F0603405 Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0613405 Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист… для потреб гідроенергетики
F0613405 Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики

J0900105 Ф1. Баланс
J0900205 Ф2. Звіт про фінансові результати
J0901103 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0901201 Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

F1310102 Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
J1310102 Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
J1310201 Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість

J0200811 Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
J0287103 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)
J0287006 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)

J0200112 Податкова декларація з ПДВ
F0200112 Податкова декларація з ПДВ
F0215703 Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого
(нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами
J0215703 Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами
Укроборонпром:
UOP90001 Анкета підприємства
UOP90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
UOP90501 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
UOP90601 Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами
UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
UOP00105 Фінансовий план підприємства
UOP00305 Показники виконання фінансового плану
UOP01001 Дод.1 Перелік показників, що застосовуються при оцінці ефективності управління об'єктами державної власності
UOP02001 Дод.2 Загальна інформація про суб'єкта господарювання
UOP03001 Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP04001 Дод.4 Комерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP05001 Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання
UOP06001 Дод.6 Показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання
UOP07001 Дод.7 Довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP08001 Дод.8 Зведена інформація про прийняті управлінські рішення стосовно державного майна суб'єктів управління
UOP08101 Дод.8.1 Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
UOP08201 Дод.8.2 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно приватизації державного майна суб'єкта управління
UOP08301 Дод.8.3 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
UOP08401 Дод.8.4 Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
UOP09001 Дод.9 Інформація виконання критеріїв ефективності управління державними підприємствами, які здійснювали господарську діяльність у звітному періоді
UOP10001 Дод.10 Загальна інформація щодо оцінки ефективності управління державними підприємствами
UOP11001 Дод.11 Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
UOP12001 Дод.12 Інформація щодо суб'єктів господарювання, що знаходяться в процедурі банкрутства
UOP13001 Дод.13 Інформація щодо виконання керівниками суб'єктів господарювання умов контракту
UOP10109 Ф1. Баланс
UOP11107 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
UOP20208 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP31008 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
UOP21108 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
Агенство держмайна:
S2829811 Акт прийомки квартальної звітності
ЗМІНИ У ФОРМАХ
Податкова інспекція:
F0302001 Податкова декларація екологічного податку
J0302001 Податкова декларація екологічного податку
Агенство держмайна:
S2870202 Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
S2829901 Анкета підприємства
S2820105 Ф1 – Баланс (1)
S2800103 ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800502 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2800305 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2823204 Податкова декларація з ПДВ
S2808207 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
S2820205 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2821010 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S2801110 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S2800212 2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

Все новости