1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
  4. Обновление "M.E.Doc" 11.02.040

Обновление "M.E.Doc" 11.02.040

28 мая 2021
187

Доступно обновление программы "M.E.Doc" 11.02.040

Скачать обновление

                                                                         ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.040

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Додано новий довідник Статті витрат, доходів, зобов’язань. Довідник доступний для редагування та підключений до динамічних рядків форм:
- S3010110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану»;
- S3020110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом»;
- S3030110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)».
Номер статті із довідника не переноситься до звіту та призначений для швидкого пошуку потрібної статті.
2. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ додано нові довідники:
- Код типу особи K151;
- Код виду документа H005;
- Показники форми OS1;
- Показники форми OS2;
- Показники форми OS3.
3. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 269 від 17.05.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету (КДБ).
4. Відповідно до Закону України № 1393-IX від 15.04.2021 р. «Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"», оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ ДБ).
5. Довідник Причини звільнення доповнено статтею:
- ст. 83 п.7 ЗУ «Про державну службу» – У разі виходу державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом.
Довідник підключено до графи 17 форми об’єднаної звітності Додаток 5 (J0510506, F0510506).
6. Виконано доопрацювання довідника Країни. Назву колонки Номер змінено на Код цифровий. Назву колонки Найменування змінено на Назва країни. Додано колонку, що містить двозначний літерний код країни, – Код альфа-2.
7. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

 

ФОРМИ

Державна податкова служба
Нові форми:
Додано нову версію бланків, початок дії – з 21.05.2021 р.; період подання – за потреби:
F1301803 Запит щодо отримання відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді
F1401803 Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді
Реалізовано можливість надсилати запит та отримувати відомості у розділі Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Іншу довідку.
Зміни:
Реалізовано додаткове попередження за відсутності відміток в полях обов'язкового реквізиту «інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід'ємною частиною» для блоку «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток додатків – форм фінансової звітності»:
J0100119 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств
J0100919 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)
F0100719 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств
J0109102 Спрощена податкова декларація
J0109202 Спрощена податкова декларація

Звітність НФУ до НБУ
Назву розділу Реєстр бланків – Звітність НФУ до НБУ – Загальна фінансова звітність змінено на Реєстр бланків – Звітність НФУ до НБУ – Загальна звітність.
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – Рік та у разі змін в структурі власності:
OS100001 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг
OS200001 Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг
OS300001 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг
Зміни:
Оновлено контролі у формі:
FR000001 Дані фінансової звітності

Держфінмоніторинг
Нові форми:
1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 196 від 05.04.2021 р. «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» додано нові форми, початок дії – з 11.05.2021 р., період подання – щомісячно:
MOZ10001 Заява про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
MOP10002 Повідомлення про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 542 від 08.06.2015 р. «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 142 від 08.04.2019 р. додано нову форму, початок дії – з 17.06.2016 р., період подання – щомісячно:
MOLZ1003 Лист-звернення

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Нові форми:
На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки»:
1. Додано новий пакет звітів, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – Рік:
PROZV102 Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани
S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)
S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану
S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом
S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво
SDOC1101 Супровідні документи
2.У зв’язку зі зміною головної форми пакету змінено підпорядкування форми:
SI300107 Інвестиційний план ДП (річний)
до форми «Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани» (PROZV102).

 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ
1. Реалізовано можливість додавати записи у таблиці Додатків пакета об’єднаної звітності із файлів формату DBF. Для додавання записів на вкладці Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ виділіть Додаток, у який потрібно додати рядки, та виконайте команду головного меню Файл – Додати рядки з DBF. У вікні, що відкриється, оберіть DBF-файл для імпорту.
2. Додано можливість копіювання записів Додатка 4 (J0510406, F0510406). Для копіювання необхідно виділити потрібний запис на вкладці Додатка 4 та натиснути кнопку на панелі інструментів, або обрати команду головного меню Файл – Скопіювати запис.
3. Реалізовано можливість одночасно обирати кілька записів у вікні довідника Співробітники при заповненні Додатка 4 (J0510406, F0510406).
4. Доопрацьовано відображення значення графи Ознака (0, 1) при збереженні Додатків 1 – 6 за допомогою команди Друк в PDF.
5. У Додатку 5 (J0510506, F0510506) доопрацьовано імпорт поля Дата створення нового робочого місця (NRM_DT) з типом DATE у форматі DBF.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)
1. Додано нову функцію Створити додаткові документи. Функція призначена для створення документів, які не зв'язані з певними пакетами фінансової звітності за МСФЗ та можуть бути створені окремо, за потреби підприємства.
Функція Створити додаткові документи доступна у контекстному меню та по команді головного меню Файл.
На виконання команди відкривається вікно Створення звіту з переліком документів, доступних для створення у обраному періоді.
2. Реалізовано створення усіх приміток до форм фінансової звітності для банківського пакета відповідно до затвердженої таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 (ярлик В0001002). Пакет створюється за допомогою команди Створити, що доступна у головному меню Файл, та по кнопці на панелі інструментів.

Первинні документи
Реєстр електронних документів
Вдосконалено роботу з вкладеннями до Універсальних документів. Оптимізовано перегляд графічного відображення та розширено можливості з додавання вкладень:
- оптимізовано відображення вмісту документів при перегляді вкладень у форматах *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *xlsx, *.txt, *.rtf, *.jpg, *.png;
- реалізовано можливість додавати вкладення, перетягнувши документ у блок Вкладення;
- реалізовано можливість одночасно додавати декілька файлів вкладень, перетягнувши папку, у якій зберігаються документи, у блок Вкладення або розділ Дані документа. У вкладення додаються всі файли, що містяться у обраній папці та мають дозволені для вкладень формати, загальний розмір всіх файлів не повинен перевищувати 20 Мбайт;
- доопрацьовано відображення інформації про підписантів на вкладеннях при встановленні опції у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг – Накладати інформацію про підписантів;
- налаштовано відображення факсиміле підписів на вкладеннях до Універсального документа.

Реєстр податкових документів
Налаштовано роботу фільтру на панелі інструментів при використанні СКБД Oracle.

Інтеграція
Реалізовано новий метод GetDocWebAdr. Метод призначений для отримання посилання на відправлені первинні документи, що зберігаються на платформі ПТАХ. Посилання отримується за параметрами ExDocID – зовнішній ідентифікатор документа та/або CardCode – внутрішній ідентифікатор документа у БД M.E.Doc.
Докладно про використання метода дивіться у файлі з описом COM-об’єктів для інтеграції з обліковими системами, який знаходиться у каталозі …\help\manuals\ Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

Майстер заповнення даних про підприємство
Налаштовано збереження підписантів з типом Відповідальна особа при додаванні підприємства на основі сертифікатів.

 


+38 (057) 728-22-47
+38 (099) 666-54-75
+38 (067) 278-19-29
+38 (093) 811-80-53