1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
  4. Обновление "M.E.Doc" 11.02.033

Обновление "M.E.Doc" 11.02.033

22 марта 2021
714

Доступно обновление программы "M.E.Doc" 11.02.033

Скачать обновление

                                                                         ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.033

ВПРОВАДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ
На виконання Закону України № 1115-IX від 17.12.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» та Закону України № 962-IX від 04.11.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування.
Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані наступні доопрацювання:

Державна податкова служба
J1201012 Податкова накладна
J1201112 Додаток №1 до податкової накладної
J1201212 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
F1201012 Податкова накладна
F1201112 Додаток №1 до податкової накладної
F1201212 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

2. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ДОВІДНИКИ:

Оновлено довідник кодів ставок ПДВ.

3. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛ ПРОГРАМИ:

Реєстр податкових документів
1. Реалізовано можливість:
- створення ПН та РК нових 12-х версій за допомогою команди Створити у головному та контекстному меню, а також за допомогою кнопки на панелі інструментів;
- створення виданої ПН нової 12-ї версії на основі отриманої ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі - Створити видану ПН на основі отриманої;
- створення РК нової 12-ї версії на основі ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі - Створити Дод.2 на основі ПН;
- автоматичного заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера значеннями відповідних кодів, які вказані у Картці підприємства та Картці контрагента при створенні РК нової 12-ї версії на основі ПН попередніх версій (10-ї та більш ранніх);
- автоматичного заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера значеннями кодів, що зазначені у Картці підприємства та Картці контрагента, при створенні ПН/РК нових 12-х версій на основі ПН/РК попередніх версій (10-ї та більш ранніх) за допомогою команд Створити на основі нову версію ПН / Створити на основі нову версію Додатка 2;
- автоматичного перенесення значень полів Код ознаки джерела податкового номера при створенні РК нової 12-ї версії на основі ПН 11-ї версії по виконанню операції Створити на основі - Створити Дод.2 на основі ПН;
- створення зведеної виданої ПН нової 12-ї версії на основі отриманих ПН (у тому числі на основі отриманих ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі;
- перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах для ПН/РК нових 12-х версій із ПН/РК попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне значення із визначеного діапазону. Діапазон номерів у періоді налаштовується у вікні відкритого бланка по команді Файл - Властивості на вкладці Додатково;
- перевірки відповідності ПІБ підписанта ПН/РК нових 12-х версій імені, зазначеному у сертифікаті. Перевірка відповідності вмикається у розділі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг;
- реалізовано автоматичну обробку поля Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник) при створенні ПН/РК нових 12-х версій за допомогою команд Створити на основі - Створити на основі нову версію ПН / Створити на основі - Створити на основі нову версію Додатка 2. Графа Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ автоматично заповнюється повним ПІБ із довідника Співробітники. У разі якщо дані співробітника з зазначеним ІПН відсутні у довіднику, графа Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ залишається незаповненою. Ця обробка також виконується при створенні РК 12-ї версії на основі ПН 10-ї версії за допомогою команди Створити на основі - Створити Дод.2 на основі ПН.

2. Реалізовано можливість заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера у ПН/РК 11-х та 12-х версій за допомогою команди головного меню Правка - Групова обробка полів ПН/РК.
У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано поля Код ознаки джерела податкового номера (продавця) та Код ознаки джерела податкового номера (покупця). Для виконання операції необхідно встановити відмітку біля поля, яке потрібно заповнити, та обрати значення коду ознаки джерела податкового номера із підключеного довідника. По натисканню кнопки ОК буде виконано заповнення відповідних полів ПН/РК обраними значеннями.
У вікні можна налаштувати заповнення полів для всіх ПН/РК або тільки для виділених ПН/РК.
Заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера виконується лише для тих ПН/РК, у яких відповідні поля не містять значень.

3. У таблиці розділу додано колонки Обсяг (ставка 14 %) та ПДВ 14 %.

Реєстр електронних документів
Реалізовано створення ПН нової 12-ї версії за допомогою функцій Створити на основі:
- Створити Податкову накладну на основі Акту;
- Створити Акт та Податкову накладну на основі Рахунка;
- Створити Видаткову накладну та Податкову накладну на основі Рахунка;
- Створити Податкову накладну на основі Рахунка;
- Створити Податкову накладну на основі Видаткової накладної.

Реєстр податкових документів - Універсальний імпорт
Реалізовано можливість універсального імпорту ПН/РК нової 12-ї версії.
Додано системні шаблони універсального імпорту нових форм ПН/РК із Excel та DBF.
У каталог «...\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2» додано еталонні файли для імпорту у форматі xlsx і dbf.

Адміністрування - Параметри системи - Перетворення форм ПН-Дод2
Оновлено налаштування конвертації ранніх версій ПН/РК у нову 12-ту версію при виконанні імпорту.
Перетворення форм документів у 12-ту версію при імпорті та копіюванні 8-х, 9-х, 10-х та 11-х версій ПН/РК виконується автоматично.

Облік ПДВ - Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Реалізовано створення Додатка №1 до податкової накладної нової 12-ї версії на основі ПН нової версії (J1201012, F1201012) та/або ПН попередньої версії (J1201011, F1201011) за допомогою команди головного меню Файл - Відкрити список додатків - Додати на вкладці Видані.

Облік ПДВ - Звірка документів з ЄРПН
Реалізовано можливість здійснення звірки документів ПН/РК нової 12-ї версії.
Звірку документів з ЄРПН також можливо виконати у модулі Первинні документи - Реєстр податкових документів.

4. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ:  

1. Реалізовано можливість експорту та імпорту ПН/РК нової 12-ї версії у форматі DBF.
2. Оновлено структуру імпорту у форматах XML та DBF для ПН/РК нової 12-ї версії. Опис нової структури імпорту у форматах XML та DBF можна завантажити за посиланням: https: //medoc.ua/faq/mport-xml-dokumentv.

ІНШІ ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ:

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Згідно з Законом України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію» від 29.01.2021 р. № 1158-ІХ оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).
2. Назву довідника Органи ДКУ змінено на Органи ДКСУ. Оновлено довідник Органи ДКСУ.
3. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Показники форми 2JХ.

ФОРМИ |

Державна податкова служба
Нові форми:
На виконання наказу Міністерства фінансів України № 752 від 09.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578» додано нові версії бланків, подання - Рік:
J0103804 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи
J0138104 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи
Зміни:
1. Оновлено електронний формат .pdf у формі:
J0901301 Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності
2. Оновлено електронний формат .xsd у формах:
J1307301 Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок
F1307301 Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок
3. Відкориговано контролі у формах:
J1203202 Акцизна накладна форми «П»
J1203402 Акцизна накладна форми «C»
F1203202 Акцизна накладна форми «П»
F1203402 Акцизна накладна форми «C»
4. Підключено довідник Тип підпису у формах:
J1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа
F1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Звітність НФУ до НБУ
Нова форма:
Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:
FM2JX002 Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів
Зміни:
Оновлено контролі у формах:
LR900001 (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи
IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти
FM2HX001 Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів
LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки


Державна казначейська служба
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:
FINB0010 Форма №1-дс Баланс
FINR0010 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)
Зміни:
У всіх пакетах звітності оновлено назви статей, рядків та граф таблиць у відповідності з оновленим перекладом міжнародної таксономії, який затверджений наказом Міністерства фінансів України № 709 від 13.11.2020 р. «Про затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності».

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ


ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:
FN2KD45 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FN41KD45 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FN42KD45 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FN43KD45 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FN44KD45 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FN7D1Z45 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FN7KDS45 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FN7KDZ45 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FNDZFR10 Довідка про зміну фінансового результату
FNFINB10 Форма №1-дс Баланс
FNFINR10 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FNKD1026 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FNKD1226 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FNKD1326 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків
FNKD1426 Додаток 14 Довідка про депозитні операції
FNKD1626 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FNKD1726 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FNKD2026 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FNUFKD02 Управлінська форма 3
FNFVКD02 Фактичні видатки

Держгеокадастр
Звітність для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - IV Квартал, Рік:
DGK01001 Додаток 1. Розшифровка основних засобів, інших необоротних матеріальних активів
DGK02001 Додаток 2. Розшифровка інвестиційної нерухомості
DGK03001 Додаток 3. Розшифровка нематеріальних активів
DGK04001 Додаток 4. Розшифровка об'єктів незавершених капітальних інвестицій
DGK05001 Додаток 5. Розшифровка запасів
DGK06001 Додаток 6. Розшифровка дебіторської заборгованості
DGK07001 Додаток 7. Розшифровка грошових коштів та їх еквівалентів розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів
DGK08001 Додаток 8. Розшифровка витрат та доходів майбутніх періодів
DGK09001 Додаток 9. Розшифровка власного капіталу та фінансових результатів
DGK10001 Додаток 10. Розшифровка цільового фінансування
DGK11001 Додаток 11. Розшифровка поточних зобов'язань
DGK12001 Додаток 12. Розшифровка позабалансових рахунків
DGK12101 Додаток 12.1. Інформація про позабалансові рахунки
DGKAKT01 Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів
DGKB0001 Форма №1-дс Баланс

Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Нова форма:
Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - IV Квартал, Рік, перший раз звіт за новою версією бланка подається за І Квартал 2021 р.:
SD300303 Додаток 3
Зміни:
1. Реалізовано контроль для граф з 8 по 17 на рівність «0» за умови, якщо у формі SM100405 «Додаток 4» у графі 4 Затверджено ФП встановлено значення «НІ»:
SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
2. Скасовано можливість введення даних вручну для комірок, до яких підключені довідники:
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM101103 Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів
3. Обов’язкові контролі з відповідними формами S0100113, S0100213, S0100309, S0104008, S0105007, S0106005, S0110012 замінено на інформативні:
SS100113 Ф1. Баланс
SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал
SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності
SS106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»
SS110012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Міністерство культури України
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:
K2KD45 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K4_1KD45 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD45 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD45 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_4KD45 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K43KD145 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
K7KD1S45 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1Z45 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KDS45 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDZ45 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KKD10026 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KKD12026 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KKD13026 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків
KKD16026 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KKD17026 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)
KKD18S26 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
KKD18Z26 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
KKD19S26 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD19Z26 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD20026 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
KINB0010 Форма №1-дс Баланс
KINR0010 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств
Нова форма:
На виконання наказу Державної служби статистики України № 222 від 21.07.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно:
MOU22101 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

Міністерство соціальної політики України
Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики
Нові форми:
1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України № 7 від 31.01.2021 р. та № 794 від 22.12.2020 р. додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:
P2KD45 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P43KD145 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма №4-3д.1, №4-3м.1)
P4_1KD45 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD45 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD45 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P4_4KD45 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
P7KD1S45 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KD1Z45 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KDS45 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ45 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PKD09026 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
PKD10026 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PKD12026 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PKD13026 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
PKD14026 Додаток 14 Довідка про депозитні операції
PKD16026 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду
PKD17026 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)
PKD18S26 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
PKD18Z26 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
PKD19S26 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PKD19Z26 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PKD20026 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"» (із змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 940 від 27.11.2018 р.) додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:
PINB0010 Форма №1-дс Баланс
PINR0010 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство фінансів України
Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками
Нова форма:
Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 813 від 28.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:
MFPASP05 ПАСПОРТ бюджетної програми

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
Реалізовано нові контролі для Таблиць 6 та 7 Розділу 6:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Адміністрування
Управління ролями
Розширено налаштування ролей для модуля Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів. Додано опції:
- Перегляд налаштувань для вхідних документів - якщо опція встановлена, користувачу доступні для перегляду без можливості редагування всі налаштування для вхідних документів поточної організації;
- Перегляд налаштувань для вихідних документів - якщо опція встановлена, користувачу доступні без можливості редагування всі налаштування для вихідних документів поточної організації;
- Створення (створення, редагування, копіювання) - користувачу доступні операції створення, копіювання та редагування налаштувань;
- Видалення - користувачу доступне видалення будь-якого з налаштувань для поточної організації.
Довідники
Адресна книга
Оновлено сертифікат для зашифрування Звітності державних підприємств.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2021 р. - 101,0 %.

Довідники
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №773 від 15.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідник Види доходів.

Відправка та прийом повідомлень
Відкориговано механізм відправки пакетів звітів у головну установу.

+38 (057) 728-22-47
+38 (099) 666-54-75
+38 (067) 278-19-29
+38 (093) 811-80-53