1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
  4. Обновление "M.E.Doc" 11.02.016

Обновление "M.E.Doc" 11.02.016

17 июля 2020
623
Доступно обновление программы "M.E.Doc" 11.02.016
Скачать обновление

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.016

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Відповідно до Закону України «Про державну службу» у довідник Причини звільнення додано нові статті причин звільнення: − ст.40 п.1 ЗУ «Про державну службу» - Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу; − ст.40 п.2 ЗУ «Про державну службу» - Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення. Довідник підключено у формі Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4.
2. Відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» від 04.06.2020 р. № 674-IX внесено зміни у довідники: − Довідник УКТ ЗЕД (діючий); − Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару; − Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.
3. Оновлено довідник Вид страхування. Довідник використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

 ФОРМИ

Державна податкова служба
Нові форми:
Додано нові форми, подання - за потреби:
J1316602 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій
J1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (Повідомлення про касирів)
F1316602 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових
операцій
F1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (Повідомлення про касирів)
Форми доступні у розділі РРО - Реєстр документів РРО - Створити - ПРРО - програмні РРО.
Зміни:
Оновлено файл xsd у формах:
J1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій
F1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

Звітність НФУ до НБУ
Нова форма:
Додано нову форму:
FR100001 Дані консолідованої фінансової звітності
Зміни:
Оновлено контролі у формах:
CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами
CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки
CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками
IR200001 Дані про доходи та витрати страховика
IR600001 Дані про операції перестрахування
IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування
LR400001 Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
LR120001 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

Державна служба статистики
Зміни:
Оновлено контролі у формі:
S0301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
У пакеті PROZVI01 виключено із переліку створення і подання у IV Кварталі форми:
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів
SM101103 Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки
SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління
SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна
SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100524 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість
SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство енергетики України Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу
Зміни:
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 27 травня 2020 р. № 425 змінено назву

Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України у формах пакету:
EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України
та формах:
EV026702 Форма № 10-п Звіт про собівартість готової вугільної продукції
EV602303 Додаток №41. Товарний баланс (без ПДВ)
Також, змінено назву розділу Реєстру бланків на Міністерство енергетики України.

Міністерство культури України
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Зміни:
1. Внесено зміни у період подання форми:
MK104008 Ф4. Звіт про власний капітал
Форма залишається доступною для створення та подання у періоді Рік.
2. Оновлено властивості форм, додано період подання Рік 2021:
MKP01001 ф.4 Бюджетна пропозиція Наука
MKP02001 ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки
MKP02101 Дод.1. Спілки. Перелік заходів
MKP04001 ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри
MKP05001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники
MKP06001 ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта
MKP07002 ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти
MKP08002 ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ
MKP09001 ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки
MKP10002 ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати
MKP11001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи
MKP12001 ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі
MKP21001 Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)
MKP22001 Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

Міністерство оборони України Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств
Нові форми:
Додано нові форми (аналогічні до форм МЕРТУ), період подання - Рік:
MOU30107 Інвестиційний план ДП (річний)
MOU30307 Звіт до інвестиційного плану (річний)
період подання - щоквартально:
MOU10307 Звіт до інвестиційного плану ДП
Зміни:
Додано рядок 140 у розділ 2:
MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Міністерство охорони здоров’я України
Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України
Зміни:
Оновлено властивості форми, додано період подання Рік 2021:
FBUDZP02 Бюджетний запит

Міністерство фінансів України Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками
Зміни:
Реалізовано відображення 2 знаків після коми у полях Всього пункту 9 та відображення одного знаку після коми у всіх інших полях форм:
MFPASP03 ПАСПОРТ бюджетної програми
MFPASP04 ПАСПОРТ бюджетної програми
Укроборонпром Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
Відкориговано програму експорту у Excel:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану
НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України
Зміни:
Додано нумерацію сторінок:
N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Реєстр звітів
1. Для звітності до НБУ для небанківських фінансових установ реалізовано: − експорт та імпорт у форматі документ з квитанціями; − імпорт із формату Excel файлів звітності, які створені відповідно до інструкцій НБУ. Імпорт доступний лише для звітів: IR400001, CR1100001, IR500001, LR700001. Зверніть увагу, для коректного імпорту у файлі Excel необхідно зазначити інформацію про код форми, ЄДРПОУ, період звіту та заповнити дані табличної частини, відповідно до xsd-схеми документа, згідно з вимогами НБУ, викладеними у «Інструкції щодо трансформації файлів з даними статистичної звітності із Excel в XML-формат», яка доступна у розділі Інструкції на порталі https: //portal.bank.gov.ua. Докладно дивіться у розділі довідки програми «Звітність до НБУ для небанківських установ».
2. Реалізовано можливість одночасно обирати декілька значень з довідника у формах звітів НФУ до НБУ: IR400001, IR500001, IR780001, LR300001, LR400001, CR1100001. Для обрання кількох значень при заповненні форм необхідно встановити відмітки у відповідних рядках вікна довідника.

Первинні документи
Реєстр електронних документів
Впроваджено новий модуль Реєстр електронних документів.
Модуль призначений для створення, редагування та збереження електронних документів (актів виконаних робіт, рахунків фактур, платіжних доручень тощо), а також універсальних документів із вкладеннями різних форматів. У модулі здійснюється обмін документами з контрагентами в електронному вигляді (з використанням ЕП). Зверніть увагу! Цей модуль буде вдосконалюватись та доповнюватись новими можливостями для того, щоб задовольнити всі ваші побажання! Назву модуля Реєстр первинних документів змінено на Реєстр податкових документів. У модулі можна і надалі здійснювати створення, редагування та збереження податкових документів: Податкових накладних та Розрахунків коригування, з метою обміну цими документами з контрагентами та контролюючими органами.
На час впровадження Реєстру електронних документів створення первинних документів (актів, рахунків тощо) також можливо виконувати у Реєстрі податкових документів, ці документи будуть доступні як у Реєстрі електронних документів, так і у Реєстрі податкових документів. Зазначимо, що для користувачів залишаються доступними всі функції. Модулі Реєстр електронних документів та Реєстр податкових документів автоматично стають доступними за наявності ліцензії на рішення «M.E.Doc.Бізнес».

Реєстр податкових документів
1. Згідно з Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» у Реєстрі податкових документів для зведених ПН та/або РК до зведених ПН, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 ПКУ, змінено розрахунок значення колонок: − Граничний термін реєстрації; − Кількість днів прострочки. У колонці Граничний термін реєстрації відображатиметься дата - 20 число місяця, що настає за місяцем, в якому складено таку ПН/РК. У колонці Кількість днів прострочки для розрахунку кількості днів використовуватиметься кінцевий термін реєстрації ПН/РК - 20 число наступного місяця, що настає за місяцем, в якому складено таку ПН/РК. Зміни щодо терміну реєстрації починають діяти з травня 2020 р.
2. Внесено правки у алгоритм розрахунку Реєстраційного ліміту ДПС, у частині врахування документів, зареєстрованих у ЄРПН.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за червень 2020 р. - 100,2 %.

Допоміжні сервіси
У діалогових вікнах програми, що містять поля для введення пароля, додано можливість перегляду введених символів за допомогою кнопки .

 +38 (057) 728-22-47
+38 (099) 666-54-75
+38 (067) 278-19-29
+38 (093) 811-80-53