1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
  4. Обновление "M.E.Doc" 11.02.012

Обновление "M.E.Doc" 11.02.012

18 июня 2020
278
Доступно обновление программы "M.E.Doc" 11.02.012
Скачать обновление

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.012

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Згідно з Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві» оновлено довідники:
− Довідник ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом;
− Довідник підакцизних товарів.

 ФОРМИ

Державна податкова служба
Нова форма:
Додано нову форму, подання за звітний податковий період 2019 р. до 01.07.2020 р.:
J0108401 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (для господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі)

Державна служба статистики
Зміни:
Оновлено контролі у формах:
S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S0301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
ФСС від нещасних випадків
Нова форма:
Початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - за потреби:
C0103503 Відомості про наслідки нещасного випадку (гострого професійного захворювання (отруєння) / аварії), що стався (сталося / сталася)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
Підключено Довідник доходів та витрат у рядках 3270/01, 3270/03 форми:
S3000109 Фінансовий план

Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств
Зміни:
1. Змінено розрахунок та контроль у графі 2 Таблиці 6.1 показника Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника для Новостворених підприємств у попередньому звітному періоді, які відпрацювали неповний Рік:
MOU00109 Фінансовий план
2. Відкориговано перенесення даних у Таблицю 6 розділ 8 у періоді IV Квартал та Рік із відповідної таблиці форми MOU00109 Фінансовий план:
MOU00309 Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
Відкориговано перенесення даних у Таблицю 6 розділ 8 у періоді Рік із відповідної таблиці форми UOP00109 Фінансовий план:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Єдиний внесок
Для зручності користувачів при виконанні друку у pdf реалізовано збереження сортування співробітників за ІПН, ПІБ та іншими видами сортування, які задаються користувачами у Таблиці 5 Додатка 4 (J3040512, F3040512) під час роботи з документами.
Для збереження сортування перед друком у pdf виконайте команду меню Файл - Зберегти сортування таблиці. Після чого оновіть поля (F5) та перерахуйте документ (F6).

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)
1. Реалізовано можливість створення документів:
− Інформація аудитора про підприємство (Q2010001);
− Інформація аудитора про юридичну особу (Q2020001).
Документи створюються за допомогою:
− команди головного меню Файл - Створити інформацію аудитора;
− команди контекстного меню Створити інформацію аудитора;
− кнопки на панелі інструментів .
Для зручності користувачів у формах документів підключено новий довідник Класифікатор типів подій.
Для документів реалізовано можливість експорту, що здійснюється по виконанню команди головного меню програми Файл - Експорт - Експорт в форматі НКЦПФР - аудитор або команди контекстного меню Експорт в форматі НКЦПФР - аудитор. При експорті файл документа зберігається з іменем Report.xml.
Документи подаються та підписуються на сайті агента подання з іменем Report.xml.
Функція доступна за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Аудитор.
2. Реалізовано додаткові програми обробки:
− Перенесення з попереднього року - перенесення даних з актуального звіту за попередній календарний рік;
− Перенесення з попереднього періоду поточного року - перенесення даних актуального звіту за відповідний період поточного календарного року.
Програми обробки доступні для документів пакета, на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

Первинні документи
Реєстр первинних документів
Налаштовано відображення статусу Реєстрація зупинена при повторному отримані квитанції про зупинку реєстрації ПН/РК з причини наявності критеріїв оцінки ризиків СМКОР, відповідно до тексту отриманої квитанції.

Автоматична обробка документів
Відкориговано запуск Автоматичної обробки документів за умови одночасного налаштування комплектів підписів для ПН/РК у модулі Адміністрування - Параметри системи - Підпис та встановленій опції Використовувати у автоматичній обробці документів при налаштуванні підписів за чаркодом документа у модулі Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів.
Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за травень 2020 р. - 100,3 %.

Допоміжні сервіси
На прохання користувачів закрито можливість здійснювати відправку у контролюючі органи та/або контрагентам документів, які переміщені до Корзини.
Корзина використовується для зберігання вилучених з обробки документів, що були створені помилково, відхилені при реєстрації, чернеток, дублюючих екземплярів тощо.


+38 (057) 728-22-47
+38 (099) 666-54-75
+38 (067) 278-19-29
+38 (093) 811-80-53