1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
  4. Обновление "M.E.Doc" 11.01.021

Обновление "M.E.Doc" 11.01.021

19 сентября 2019
740
Доступно обновление программы "M.E.Doc" 11.01.021
Скачать обновление

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.021

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 11.09.2019 р.
2. Оновлено довідник КВК.
ФОРМИ
Державна податкова служба
Зміни:
1. Реалізовано графічне відображення печатки (за наявності) при підписанні форми:
J0104705 Звіт про контрольовані операції
2. Актуалізовано адресу субсайту офіційного вебпорталу ДПС у формі:
J1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
Інша звітність
Зміни:
Змінено код бланка PD010221 на:
PD010225 Форма № 1-ТН Товарно-транспортна накладна
Форма призначена для використання у паперовому вигляді.

 СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
Оптимізовано швидкість обробки форми:
S3000109 Фінансовий план
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова,
статистична звітність та форми моніторингу
Нові форми:
Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9
місяців, рік:
EV110012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
Зміни:
Відкориговано контролі у формах:
EV000002 Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу
EV000101 Додаток №2. Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість
EV000301 Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного
періоду
EV000401 Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом
EV000601 Додаток №7. Розшифровка Капітал у дооцінках (р.1405 ф.1), Додатковий
капітал (р.1410 ф.1)
EV000801 Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і
забезпечення
EV001001 Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування
EV001201 Додаток №10. Розшифpовка Доходи майбутніх пеpiодiв (pяд. 1665 ф. 1)
EV001701 Додаток №12. Розшифpовка Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями (p. 1610 ф. 1)
EV002001 1 Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi
EV002401 Додаток №16. Розшифpовка Інша поточна дебіторська заборгованість (p. 1155
ф.1)
EV002501 Додаток №17. Розшифpовка Інші поточні зобов'язання (р. 1690 ф.1)
EV002601 Додаток №18. Розшифpовка Інші оборотні активи (p.1190 ф.1)
EV003301 Додаток №19. Довідка про фактичне отримання та використання грошових
коштів
EV003601 Додаток №20. Розшифpовка Основні засоби (у т. ч. інвестиційна нерухомість)
EV005601 Додаток №23. Розшифpовка Доходи i витрати ( p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240,
2250, 2255, 2270 ф.2 )
EV100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління
EV100524 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість
EV100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління
Міністерство культури України
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури
(театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Нові форми:
Початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік: 
MK911012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Нові форми:
Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9
місяців, рік:
UOP11109 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємств
КМДА
Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до
Київської міської державної адміністрації
Нові форми:
У пакеті звітів KMDAGM01 додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання -
І - ІII квартал, рік:
KM110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Відправка та прийом повідомлень
1. Розширено функцію опрацювання первинних документів за посиланням.
Реалізовано механізм відправки посилання на первинний документ контрагентам, для яких
відсутня можливість електронного документообігу (відсутні сертифікати контрагентів). При
спробі відправити первинний документ такому контрагенту (за допомогою команди
Відправити документ на вкладці Наступні дії) буде виведено вікно з повідомленням, у
якому пропонується відправити посилання на документ.
По натисканню кнопки Так буде запропоновано обрати контактну особу контрагента для
відправки посилання на електронну адресу. (Налаштування контактних осіб здійснюється у 
розділі Контактні дані у Картці контрагента.)
Функція реалізована для документів, обмін якими здійснюється через
платформу «ПТАХ».
2. Розширено можливості функції Надіслати посилання на документ.
Реалізовано можливість надсилати посилання на документ контрагентам, дані яких відсутні
у довіднику Контрагенти.
Якщо картка контрагента відсутня у довіднику, на виконання команди Надіслати
посилання на документ програма запропонує автоматично створити Картку
контрагента та вказати контактні дані для відправки посилання на документ.
Первинні документи
Реєстр первинних документів
Реалізовано можливість генерувати посилання на відправлений первинний документ з
можливістю копіювання.
Скопіювати посилання на документ можна, виконавши команду головного меню Сервіс -
Отримати посилання на документ у вікні відкритого первинного документа, що має статус
Відправлено контрагенту або Доставлено контрагенту.
Реєстр документів довільних форматів
Доопрацьовано алгоритм видалення папок та документів.
Звітність
Реєстр звітів
1. Оптимізовано опрацювання Додатка 5 Розшифровки податкових зобов’язань та
податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (J0215120), що містить велику кількість
рядків, на СКБД Oracle.
2. Відкориговано друк квитанцій у форматі PDF з вікна відкритого документа.
Єдиний внесок
Відкориговано дату початку дії контроля на заповнення граф 12 - 15 для форми:
Додаток 4: Таблиця 5 (J3040512, F3040512)
Контроль діє для звітів, що створені у періоді, починаючи з 01.08.2018 р.
Облік акцизного податку
1. У модулях Реєстр акцизних документів (пальне) та Реєстр акцизних документів
(спирт етиловий) реалізовано нову функцію: Створити видану АН на основі
отриманої.
Функція виконується:
 по команді головного меню Файл - Створити на основі - Створити видану АН на
основі отриманої;
 по команді контекстного меню Створити на основі - Створити видану АН на
основі отриманої.
На виконання функції створюється видана АН:
 у модулі Реєстр акцизних документів (пальне): Акцизна накладна форми «П»
(J1203201, F1203201);
 у модулі Реєстр акцизних документів (спирт етиловий): Акцизна накладна
форми «С» (J1203401, F1203401).
Поля створеної виданої АН автоматично заповнюються відповідними значеннями з
отриманої АН.
2. У таблиці модуля Реєстр акцизних документів (пальне) додано колонку Пересувний
акцизний склад, на який отримано паливо - код ТЗ. У колонці відображається
інформація з графи Двосимвольний код типу транспортного засобу … документів
Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201), Розрахунок коригування
форми «П» (J1203301, F1203301).
Відобразити або приховати колонки таблиці можна за допомогою кнопки на панелі
інструментів.
3. У модулях Реєстр акцизних документів (пальне) та Реєстр акцизних документів
(спирт етиловий) доопрацьовано збереження налаштування ширини колонок при
встановленні фільтру за допомогою кнопки на панелі інструментів.
4. Доопрацьовано формування імен файлів при експорті документів у форматі «для подачі у
контролюючий орган»:
- Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201);
- Розрахунок коригування форми «П» (J1203301, F1203301);
 Акцизна накладна форми «С» (J1203401, F1203401);
 Розрахунок коригування форми «С» (J1203501, F1203501).
Якщо у Картці підприємства вказано код філії, значення коду філії буде зазначатися у
імені експортованого файлу.
Довідки державних органів
Інформаційна довідка
Відкориговано повторне відкриття бланку:
 Електронне повідомлення про взяття рахунків на облік в органах ДФСУ (J1490802,
F1490802);
Довідники
Реєстр бланків
У зв'язку з реорганізацією Державної фіскальної служби України, згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 537 «Про утворення територіальних органів
Державної податкової служби» у Реєстрі бланків змінено назву розділу ДФС (бюджет) на
ДПС (бюджет).
Контрагенти
Реалізовано імпорт/експорт даних контактних осіб контрагента. Імпорт/експорт даних
довідника Контрагенти виконується по відповідній команді головного меню: Файл - Експорт
/ Файл - Імпорт.
Адміністрування
Сертифікати
Доопрацьовано можливість одночасно підписувати документ за допомогою сертифіката, що
згенерований у файл, та сертифіката, що зберігається на захищеному носії.
Журнал подій
Реалізовано функцію збереження інформації про увімкнення/вимкнення синхронізації вхідних
та вихідних документів з платформою ПТАХ.
Налаштування синхронізації документів здійснюється у розділі Адміністрування -
Параметри системи - Документообіг.
Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за серпень 2019 р. - 99,7 %.
Реєстр документів
У Довідник співробітників додана кнопка Працюючі співробітники / Всі співробітники.
За замовчуванням при відкритті довідника ввімкнено фільтр по працюючим співробітникам.
Для відображення повного списку працівників необхідно натиснути кнопку Всі співробітники.
+38 (057) 728-22-47
+38 (099) 666-54-75
+38 (067) 278-19-29
+38 (093) 811-80-53