1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
  4. Oбновление "M.E.Doc" 11.01.009

Oбновление "M.E.Doc" 11.01.009

4 июня 2019
682
Доступно обновление программы "M.E.Doc" 11.01.009
Скачать обновление

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.009

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

  У довідник Посвідчення особи додано вид документа Посвідка на постійне проживання.

  ФОРМИ

  Державна фіскальна служба
Зміни:
Реалізовано можливість вибору даних з довідника Господарські одиниці у полях:
Ідентифікатор об’єкта оподаткування, Назва господарської одиниці, Адреса господарської одиниці при заповненні форм:
J1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів
F1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

  Державна служба статистики
Зміни:
S2700412 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур
S0423113 1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
Пенсійний фонд
Нова форма:
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 16.01.2016 р. № 6 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» додано нову форму, подання - за потреби:
P0100301 Заява про перерахування надміру або помилково сплачені кошти 
Бланк доступний у розділі Реєстр звітів - Пенсійний фонд - Доходи.

  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1. Змінено інформацію у підказці по заповненню полів для форм:
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
2. Реалізовано обов’язковий контроль по заповненню рядка 1 Таблиці 6 для форм:
S3000109 Фінансовий план
S3000309 Показники виконання фінансового плану
3. Змінено умови контролю Таблиці 1 для форми:
S3000309 Показники виконання фінансового плану
Різниця по рядках 1181 і 1180 графи 4 повинна дорівнювати значенню в графі 3 рядка 2300 Ф2. За умови створення форми у пакеті разом з SS100113, SS100213, SS110011 різниця по рядках 1181 і 1180 графи 4 повинна дорівнювати сумі значень графи 3 рядка
2300 Ф2 та 1-м, 2-м.
4. Реалізовано автоматичне заповнення для Таблиці 6, розділи 3, 5 при створенні і після перерахунку:
S3000109 Фінансовий план
5. Змінено умову обов’язкового заповнення рядка 3, якщо рядок 1200 графи 6 містить значення більше 50 мільйонів при значенні рядка 1200 більше/дорівнює 50 мільйонів у формі:
SD300101 Додаток 1
6. Внесено зміни у контроль заповнення графи 6 при заповненні однієї з граф 11, 12, 13 Додатка 2 SM100204:
SD300301 Додаток 3
7. Додано можливість редагування (видалення) значення графи 9 після вибору значення із довідника:
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
8. Відкориговано контроль в рядку 1181:
S3000308 Показники виконання фінансового плану
9. Додано обов’язковий контроль на наявність Супровідного листа у формі: 
S3000308 Показники виконання фінансового плану з періоду 2019 рік.
Та у формі:
S3000308 Показники виконання фінансового плану з І кварталу 2019 р.
Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств
Нова форма:
Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І - ІV квартали, І півріччя, 9 місяців і Рік.:
MOU00309 Показники виконання фінансового плану
Зміни:
1. Реалізовано контроль для рядка Разом графи 7 на рівність значень:
MOU90501 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
2. Реалізовано автоматичне заповнення поля Середньомісячні витрати на оплату праці керівника в консолідованому звіті та відповідне заповнення рядків 8020-8023 основної таблиці:
MOU00307 Показники виконання фінансового плану
Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України 
Зміни:
1. Реалізовано перенесення залишків на початок періоду при створенні форми:
UOP50005 Ф5. Примітки до річної звітності
2. Реалізовано перенесення даних з форми UOP50005 (річної) при створенні форми:
UOP50015 Рух основних засобів
3. Реалізовано обов’язковий контроль по заповненню розділу 1 Таблиці 6 для форми:
UOP00109 Фінансовий план
4. Реалізовано розрахунок даних для графи 11 відсоток виконання за алгоритмом, що застосовується у формі SM100405:
UOP04005 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
5. Реалізовано розрахунок даних для графи 19 відсоток виконання за алгоритмом, що застосовується у формі SM100804, на основі даних форми UOP06002:
UOP08004 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
6. Змінено контролі. Якщо у формі UOP40406 заповнений хоча б один рядок 4005, 4010, 4090, не виконуються перевірки відповідних граф у формах:
UOP10111 Ф1. Баланс
UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP00309 Показники виконання фінансового плану
7. Відкориговано програми експорту у Excel для форми:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Для платформи «ПТАХ» підключено SSL сертифікат та налаштовано підтримку проколу з'єднання HTTPS.
Починаючи з версії оновлення 11.01.009, відправка первинних документів контрагентам буде виконуватись виключно з використанням HTTPS з’єднання.
Повноцінний обмін документами з більш ранніми версіями програми підтримується та виконується у звичайному режимі.
Для автоматичного завантаження кореневого SSL сертифікату та його перевірки операційною системою переконайтеся у наявності доступу до ресурсів ocsp.sectigo.com, crt.sectigo.com, ocsp.usertrust.com та crt.usertrust.com. Завантажити та встановити сертифікат безпосередньо у ручному режимі можливо за посиланням http://crt.sectigo.com/SectigoRSADomain ... rverCA.crt.
Для операційних систем рекомендовано виконати встановлення усіх обов’язкових оновлень.

Первинні документи
Реєстр первинних документів
1. Реалізовано можливість багатостороннього обміну первинними документами. За допомогою цієї функції документи можуть бути надіслані визначеній кількості отримувачів.
Документи надсилаються отримувачам по черзі у визначеному порядку (за маршрутом документа).
Кожен з учасників багатостороннього обміну зі свого боку погоджує та підписує документ.
Погоджений документ відправляється наступному отримувачу, згідно з визначеним маршрутом. Відправка документа далі за маршрутом здійснюється автоматично у момент його погодження учасником багатостороннього обміну.
Учасникам обміну, що отримали документ, надсилаються квитанції про погодження та підписання документа від кожного отримувача.
Якщо ж документ було відхилено будь-яким з отримувачів, учасникам багатостороннього обміну, що вже отримали документ, надсилається квитанція про відхилення документа.
Обробка документа припиняється.
Інформація про погодження (відхилення) та підписання документа кожним учасником багатостороннього обміну відображається на вкладці Протокол. 
Після погодження та підписання документа останнім отримувачем з визначеного маршруту документ завершує цикл обробки.
За допомогою даної функції користувачі можуть реалізувати обмін Е-ТТН, багатосторонніми договорами тощо. Для здійснення багатостороннього обміну:
1) для шаблона документа у параметрі Кількість отримувачів задайте кількість отримувачів, яким буде надсилатися документ.
2) у шаблон документа додайте поля, у яких буде зазначатися ЄДРПОУ та код філії (за потреби) отримувачів.
3) під час заповнення документа у зазначених полях заповніть реквізити отримувачів документа.
4) визначте порядок, у якому учасники багатостороннього обміну повинні отримувати документ (за потреби): передайте документ на підпис за допомогою команди Наступні дії - Передати документ на підпис (підписання документа не виконувати), відкрийте документ та на вкладці Маршрут документа за допомогою стрілок розташуйте отримувачів у потрібній послідовності. За замовчуванням маршрут
документа відповідає послідовності, у якій реквізити отримувачів були зазначені у Конструкторі шаблона.
5) підпишіть та відправте документ.
Зверніть увагу!
Функція багатостороннього обміну первинними документами доступна, починаючи з версії 11.01.009.
Коректна робота багатостороннього обміну можлива лише за умови використання версії не нижче 11.01.009 всіма учасниками обміну документами!
Багатосторонній обмін первинними документами запускається у пілотному режимі. Будемо вдячні за ваші зауваження та пропозиції щодо поліпшення роботи цього сервісу.
2. Відкориговано роботу фільтра таблиці розділу для колонки Найменування, у випадку, якщо значення колонки містить символ апостроф.
3. Змінено на більш інформативні назви статусів документів: Податкова накладна та Додаток № 2 до податкової накладної. Інформацію про стан документа та підказку про дії, які слід виконувати на відповідному етапі обробки, дивіться на вкладці Наступні дії.
Доопрацювання також виконані для документів:
- Акцизна накладна та Розрахунок коригування акцизної накладної у розділі Облік акцизного податку - Реєстр акцизних документів;
- Товарно-транспортна накладна у розділі Реєстр товарно-транспортних накладних;
- документи розділу Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).
Автоматична обробка документів
1. У розділі Автоматичне опрацювання інформаційних запитів до Державних органів додано можливість формування запитів щодо інформації в розрізі операцій з СЕА ПДВ.
У розділі додано поле Перелік операцій з СЕА ПДВ, у якому обирається перелік операцій для формування запиту. 
Поле Перелік операцій з СЕА ПДВ доступне для введення даних, якщо у полі Типи документів обрано запит Інформація в розрізі операцій з СЕА ПДВ (J1301903, F1301903).
Операції обираються з підключеного до поля довідника Назви операції з СЕА ПДВ.
Можливо обрати декілька операцій, встановивши відмітки у відповідних рядках довідника.
Виконується автоматичне формування запиту на поточну дату, коди обраних операцій зазначаються у окремих рядках.
Якщо поле Перелік операцій з СЕА ПДВ не заповнено, формування Запиту (J1301903, F1301903) не виконується.
2. На вкладці Журнал прийому вхідних повідомлень додано можливість пошуку вхідного документа за іменем файла. Пошук можна здійснити одним із способів:
- натиснути кнопку на панелі інструментів ;
- обрати пункт головного меню Правка - Знайти запис;
- натиснути комбінацію клавіш <Ctrl+G>.
3. Відкориговано відправку пакета документів Ярлик до пакету МЕРТУ PROZVI01 за допомогою сервісу автоматичної обробки документів.
Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.
Шаблони первинних документів
1. Додано новий параметр шаблона первинного документа Кількість отримувачів.
Значення параметра Кількість отримувачів можливо визначити під час створення, копіювання або редагування шаблона, у вікнах Новий шаблон, Копіювання шаблона або Редагування шаблона.
У полі параметра задається кількість отримувачів документа. Якщо встановлено кількість отримувачів більше 1, для первинного документа, створеного за таким шаблоном, здійснюється багатосторонній обмін.
Зверніть увагу, параметр Кількість отримувачів та атрибут Потребує заповнення з боку отримувача не можуть використовуватись одночасно. При встановленні значення параметра Кількість отримувачів більше 1, дія атрибуту Потребує заповнення з боку отримувача автоматично скасовується.
Реквізити учасників багатостороннього обміну задаються у спеціальних полях первинного документа, що визначаються за допомогою вкладки Маршрут документа у Конструкторі шаблона.
2. У конструкторі шаблона додано вкладку Маршрут документа. Вкладка активна при встановленні значення параметра Кількість отримувачів більше 1.
Вкладка містить блоки Отримувач для визначення полів, у яких вводитимуться реквізити учасників багатостороннього обміну документами.
Кожен блок містить поля ЄДРПОУ та Код філії. Оберіть назву полів, що міститимуть відповідні реквізити, натиснувши кнопку . Поле для введення реквізитів отримувача попередньо повинно бути додане у шаблон документа.
Кількість блоків визначається кількістю отримувачів, що була вказана у параметрі шаблона Кількість отримувачів.
РРО

  Реєстр документів РРО
На панелі Фільтр розширено набір атрибутів документів, за якими здійснюється пошук.
У блоці фільтру Документ додано можливість відбору документів:
 фільтр Статус - за етапом обробки документа;
 фільтр Автор - за користувачами, що створювали документи.
Додано блок фільтру Аналітика, у якому можливо налаштувати відбір документів:
 фільтр РРО - за переліком екземплярів РРО, що використовуються у господарських одиницях користувача (зазначені у довіднику Перелік РРО);
 фільтр Тип - за типом документів РРО;
 фільтр Стан обробки - за станом обробки документа:
 На опрацюванні - документи, які знаходяться безпосередньо в роботі;
 Корзина - документи, які були видалені з реєстру.
Довідники
Доопрацьовано інтерфейс вікна введення/редагування даних Довідника моделей РРО.
 додано поле Реєстраційний номер моделі - реєстраційний номер моделі у державному реєстрі РРО;
 додано поле Реєстраційний номер версії ПЗ - номер версії ПЗ моделі РРО у державному реєстрі РРО; 
 додано поле Назва версії програмного забезпечення - версія внутрішнього програмного забезпечення, зазначена у державному реєстрі РРО;
 поле ЄДРПОУ виробника/постачальника - є необов’язковим для заповнення.

  Довідники
Картка підприємства
На виконання наказу Державної служби статистики України від 10.04.2019 року № 17.4-12/4-19 довідник Органи управління (СКОДУ) замінено на довідник Органи управління (ПКОДУ).
Довідник підключено до поля Органи управління розділу Підприємство.
Будь ласка, після встановлення оновлення перевірте коректність заповнення цього поля!
Адміністрування
Управління ролями
Відкориговано роботу користувачів з документами у модулях Первинні документи та Реєстр звітів за умови налаштування обмеженого доступу до функції видалення документів з Корзини для ролей цих користувачів.
Зарплата
Розрахункова відомість
Для виду оплати Відпустка у роз’ясненнях розрахунку додана інформація про кількість днів, що входить до розрахункового періоду, за кожен місяць.
Звіти
У звіті Єдиний внесок (Додаток 4) реалізовано відображення доходів працівника, що працює за внутрішнім сумісництвом, окремим рядком.
+38 (057) 728-22-47
+38 (099) 666-54-75
+38 (067) 278-19-29
+38 (093) 811-80-53