1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
  4. Oбновление "M.E.Doc" 11.01.006

Oбновление "M.E.Doc" 11.01.006

15 мая 2019
693
Доступно обновление программы "M.E.Doc" 11.01.006
Cкачать обновление

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.006


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2019 р. № 182 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Нові форми, подання - за потреби:
J1313202 Скарга на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних
J1313302 Заява про відкликання скарги на рішення комісії регіонального рівня про
відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних
J1413202 РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги на рішення комісії регіонального
рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій
реєстрації
J1412305 Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на
додану вартість
J1413303 Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану
вартість
F1313202 Скарга на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних
F1313302 Заява про відкликання скарги на рішення комісії регіонального рівня про
відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних
F1413202 РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги на рішення комісії регіонального
рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій
реєстрації
F1412305 Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на
додану вартість
F1413303 Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану
вартість

Зміни:
1. Оновлено файл xsd (збільшено кількість знаків до 7 у графі 1.2) для форм:
J1201210 Додаток №2 до Податкової накладної
F1201210 Додаток №2 до Податкової накладної

  2. Оновлено файл xsd для форм:
J1311301 Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за ф. № 1-КОРО
J1311401 Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-РРО
J1311501 Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 1-РРОВ
F1311301 Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за ф. № 1-КОРО
F1311401 Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-РРО


  УкрБуд
Створено новий розділ УкрБуд.
У підрозділі УкрБуд - Звітність додано нову форму, початок дії - з 01.01.2019, період подання - щомісячно:
UB301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
При створенні реалізовано автоматичне заповнення форми UB301011 на основі даних форми S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:
1. Доопрацьовано консолідацію по формі:
S3000309 Показники виконання фінансового плану
2. Додано контролі на заповнення граф 4, 5, 7, 8 у формі:
SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління
3. До автоматичного заповнення Таблиці 2 додано значення КОПФГ «237» у формах:
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать
до сфери управління
SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління
SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать
до сфери управління
SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що
належать до сфери управління
SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно
відчуження державного майна суб'єкта управління
SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди
державного майна суб'єкта управління
SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно
передачі державного майна суб'єкта управління
SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно
державного майна суб'єкта управління
SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта
управління
SM101103 Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору
економіки
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів
господарювання за конкурсом та укладених контрактів
4. Додано обов’язковий контроль для поля Супровідний лист на наявність вкладеного
файлу:
PROZV101 Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства
PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ
5. Реалізовано обов'язковий контроль на заповнення графи 7 за умови, якщо графа 5
містить значення «так», у таблиці 1 і таблиці 2:
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів
господарювання за конкурсом та укладених контрактів
Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
Доопрацьовано існуючі контролі та додано нові контролі у формі:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
Адміністрування
Параметри системи - Підпис
Для форм, які створюються у модулі Звітність та передбачають підписання
уповноваженими особами, у розділі Підпис - Звітність додано нові комплекти підписів:
 Відповідальна особа - Печатка;
 Відповідальна особа.

Довідники
Адресна книга - Для подачі звітності
У адресну книгу додано нову електронну адресу центру обробки електронної звітності
УкрБуд (Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд») - udbkzvit@gmail.com.
Адреса призначена для відправки звітів розділу УкрБуд. Відправка здійснюється виключно по поштовому з'єднанню.
Адресна книга - Контрагенти
Налаштовано роботу фільтра у таблиці розділу при відборі записів за значенням ЄДРПОУ.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за квітень 2019 р. - 101,0 %.
+38 (057) 728-22-47
+38 (099) 666-54-75
+38 (067) 278-19-29
+38 (093) 811-80-53