1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
  4. Oбновление "M.E.Doc" 11.01.005

Oбновление "M.E.Doc" 11.01.005

7 мая 2019
998
Доступно обновление программы "M.E.Doc" 11.01.005
Cкачать обновление

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.005


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1. Створено довідник користувача Класифікатор сфер застосування РРО з можливістю
редагування та додавання записів. Довідник підключений до нових форм РРО.
2. Додано новий довідник користувача Господарські одиниці з можливістю редагування та
додавання записів. Довідник призначений для зберігання інформації щодо господарських
одиниць користувача, у яких використовуються реєстратори розрахункових операцій.
Довідник заповнюється користувачем та підключений до нових форм РРО.
3. Внесено зміни у довідник Перелік РРО. Довідник підключений до нових форм РРО.

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Нові форми:
1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.02.2019 р. № 64 «Про
затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій
та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій»,
додано нові форми, доступні у модулі Реєстр звітів, розділ Державна фіскальна
служба - РРО, подання - за потреби:
J1311301 Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або
розрахункової книжки за ф. № 1-КОРО
J1311401 Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-РРО
J1311501 Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з
купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 1-РРОВ
J1316101 Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій за ф. № 
1-ЦСО
J1316301 Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та
ремонт реєстратора розрахункових операцій за ф. № 3-ЦСО
J1316501 Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій
J1317001 Заява про включення/виключення до/із реєстру екземплярів реєстраторів
розрахункових операцій або внесення змін за ф. № 1-ЕРРО
J1317101 Заява на включення до реєстру центрів сервісного обслуговування
реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-РЦСО
J1411401 Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових
операцій за ф. № 2-РРО
J1411501 Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 2-РРОВ
J1413401 Реєстраційне посвідчення за ф. № 3-РРО
J1413501 Реєстраційне посвідчення за ф. № 3-РРОВ
F1311301 Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або
розрахункової книжки за ф. № 1-КОРО
F1311401 Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-РРО
F1316101 Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій за ф. №
1-ЦСО
F1316301 Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та
ремонт реєстратора розрахункових операцій за ф. № 3-ЦСО
F1316501 Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій
F1317001 Заява про включення/виключення до/із реєстру екземплярів реєстраторів
розрахункових операцій або внесення змін за ф. № 1-ЕРРО
F1317101 Заява на включення до реєстру центрів сервісного обслуговування
реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-РЦСО
F1411401 Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових
операцій за ф. № 2-РРО
F1413401 Реєстраційне посвідчення за ф. № 3-РРО
Зверніть увагу! Для подання нових форм необхідно налаштувати комплект підписів для
звітності щодо реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у розділі Адміністрування -
Параметри системи - Підпис - РРО.

2. Додано нові форми, подання - за потреби:
J1303401 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами
J1403401 Витяг з ліцензійного реєстру на право роздрібної торгівлі
F1303401 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами
F1403401 Витяг з ліцензійного реєстру на право роздрібної торгівлі
Форми доступні у розділі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (спирт,
алкоголь, тютюн) - Створити - Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія).
Зміни:
У графі Тип підпису форми:
J1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
доповнено перелік типів підписів значенням: уповноважена особа або представник,
відповідальний за подання документів, пов’язаних з реєстрацією РРО.

ФСС України
Зміни:
Для зручності користувачів у формі:
C1100201 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам
додано рядок Всього, що містить загальну суму коштів ФССУ (графа Сума за рахунок
коштів).
Зверніть увагу, рядок є полем розробника та не друкується, не експортується в xml у
форматі контролюючого органу та не відправляється до ФССУ.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1. Відкориговано контролі для форми:
S3000309 Показники виконання фінансового плану
2. Внесено зміни у контролі. Якщо у пакеті присутня форма Ф4. Звіт про власний капітал
(SS104008) та у цій формі значення рядків 4005 та/або 4010 та/або 4090 граф 3 - 10 не
дорівнює «0», не виконуються контролі на початок періоду та за аналогічний період
попереднього року у формах:
S3000309 Показники виконання фінансового плану
S3000308 Показники виконання фінансового плану
SS100113 Ф1. Баланс
SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
SS100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління
SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління
3. Закрито для редагування графу 1 у формі:
SD300301 Додаток 3
4. Змінено текст контролю та інформацію у підказці по заповненню полів для графи 18
форми:
SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської 
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
5. Оновлено контролі у формі:
SS301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова,
статистична звітність та форми моніторингу
Нові форми:
Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:
EV110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
EV104008 Ф4. Звіт про власний капітал
EV105007 Ф5. Примітки до річної звітності
EV100113 Ф1. Баланс
EV100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
EV100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
EV100524 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість
EV100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління
EV100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління

НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ,
підпорядкованих Національній академії аграрних наук України
Нова форма:
Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - Рік:
N0100001 Форма БЗ 4-НАУКА

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
Змінено періоди подання та реалізовано перенесення даних на початок періоду у формах:
UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал
UOP50005 Ф5. Примітки до річної звітності
UOP50015 Рух основних засобів

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
Первинні документи
Шаблони первинних документів
Додано перевірку унікальності ідентифікаторів полів шаблона. Якщо у шаблоні присутні поля з
однаковими ідентифікаторами, при спробі зберегти шаблон буде виведено повідомлення:
«Даний ідентифікатор вже існує, змініть значення!».

Звітність
Єдиний внесок
Для Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 у довіднику Класифікатор професій ДК
003:2010 застосовано фільтр для відображення актуальних записів по даті закінчення дії.

Адміністрування
Параметри системи - Підпис
Додано можливість налаштування комплекту підписів для звітності щодо реєстраторів
розрахункових операцій (РРО). На вкладці Підпис додано розділ для налаштування підписів:
РРО.

Зарплата
Звіти
Реалізовано автоматичне заповнення поля код за КП у звіті KD000201 Особова картка
працівника.
+38 (057) 728-22-47
+38 (099) 666-54-75
+38 (067) 278-19-29
+38 (093) 811-80-53